Så här odlar vi

Numera odlar vi endast en sort: Polka. Det är ett mörkt rött, genomfärgat och ganska fast bär. Bären är medelstora till stora.

Jordgubbar

IP-odling

IP är ett odlingssystem som säkrar att vi i största möjliga mån förebygger ogräs och skadegörare eller bekämpar dem biologiskt. Om inte detta är tillräckligt använder vi kemiska bekämpningsmedel. IP betyder också att vi anpassar gödslingen till grödans behov och den mängd näring som jorden ger, dvs. ser till att urlakningen blir minsta möjlig. IP ser också till att miljöfarliga ämnen på gården hanteras på ett vettigt sätt och reglerar hur man förbättrar arbetsmiljön. Eftersom en miljövänlig odling enbart uppnås genom att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar plantan, kallas ett sådant odlingssystem för Integrerad Produktion (IP).

Åtminstone varannat år görs kontroller av certifieringsföretaget SMAK. Uppfyller odlingen de krav som ställs har den rätt att märka sina produkter med Svenskt Sigill.

Intyg för IP-odling

Plantering

Fr.o.m år 2013 nyplanterar vi 50 % av odlingen varje år. I början av maj månad köper vi plantor från en plantodlare som vi sedan planterar ut på fält. Dessa plantor ger skörd nästkommande år.

Näring

Plantor behöver näring. För att minska risken för urlakning och för att inte gynna ogräset sprider vi gödsel enbart i jordgubbsraderna. På det viset gödslar vi bara halva ytan och kan därför spara in på gödseln, samtidigt som vi minskar urlakningen av näring från odlingen.

Expertrådgivning

Här är vår jordgubbsrådgivare Kirsten Jensen.

Ogräs

Ogräs är besvärligt, det tar näring och vatten från jordgubbsplantorna. Tidigt på våren, i mars månad, sprutar vi med ett kemiskt medel för att hindra det ogräsfrö som finns i jorden från att gro. Därefter fräser vi gångarna ofta och handhackar i raden för att få bort det ogräs som ändå lyckats gro.

Humlor

För att få bären jämnare och finare låter vi humlor pollinera blommorna.

En humla pollinerar en jordgubbsblomma

Skadegörare

Det är inte bara människor som tycker om jordgubbar, även svampar och skadedjur gillar plantor och bär. Tidigare användes enbart kemiska medel för att döda dessa skadegörare. Numera görs mycket för att hitta andra metoder för att åtminstone endast använda de kemiska medel som vi inte kan ersätta med biologiska. De kemiska medlen använder vi så lång tid innan skörd som det bara går.

Exempelvis så köper vi nyttodjur, kvalster (Amblyseius o Phytoseiulus) och lägger ut i raderna som sedan äter upp bl.a jordgubbskvalster o spinn. Detta har vi praktiserat i flera år och ser att det minskar kemikalieanvändningen.

Gråmögelsvampen bekämpar vi under den tid som plantorna blommar med kemiska medel till en början, sedan - när skörden närmar sig - fortsätter vi med biologisk bekämpning med hjälp av humlor.

Svampsjukdomen mjöldagg, som gör bären vita, motverkas av besprutning med olika typer av matoljor, fetter och såpor. Detta hjälper också mot tripslarver, som gör bären glanslösa och gummiaktiga. Detta kan betyda att vi behöver spruta på plantorna strax innan skörden börjar. I så fall är det alltså medel som är ofarliga för människor som vi använder. Alternativet är att spruta under blomningen med ett medel som dödar alla nyttodjur i odlingen. Vi hoppas därför att Ni har förståelse för att vi hellre sprutar sent men med ett medel som inte förstör miljön i odlingen!

Humlebo En humla kryper in i boet

Många svampsjukdomar smittar med jord som förs från ställe till ställe. Samma sak gäller snigelägg. Hjälp oss därför att minska spridningen genom att ta rena skor på innan Ni börjar plocka! Eller att skölja gummistövlarnas sulor grundligt innan Ni kommer. På det viset hjälper Ni oss så vi inte behöver ta till extra kemiska bekämpningsmedel.

TACK FÖR HJÄLPEN!