Jordgubben

Allmänt om Svenska Jordgubbar

Jordgubben kom till Sverige på 1700-talet och blev raskt en favorit i herrgårdstäpporna. De gamla sorterna hade storslagna namn som Deutche Kronprinzessin, Helvetia och Royal Victoria. Smaken lär ha varit lika storslagen som namnen. De gamla sorterna var dock mycket mottagliga för sjukdomar.

Våra dagars jordgubbe, Fragaria ananassa, är en korsning mellan två amerikanska arter, F. virginiana och F chiloensis. F. virginiana härstammar från östra Nordamerika. Härifrån kom den till England och spreds vidare för odling också i övriga Europa. F. chiloensis är vildväxande i östra Sydamerika och infördes till Frankrike i början av 1700-talet. De storfruktiga sorter som odlar i dag är resultatet av ett omfattande förädlingsarbete.

I Sverige skördas ca 20 000 ton jordgubbar per år vilket motsvarar ca 2,2 kg svenska jordgubbar per person och år. En tredjedel av jordgubbsarealen är ansluten till IP, integrerad produktion, branschens egna kvalitets- och miljösäkringssystem. Det odlas hundratals olika jordgubbssorter över hela världen. I Sverige odlar vi sorter som är omtyckta och anpassade för våra klimatförhållanden. Dessa jordgubbar får, tack vare våra långa dagar, en särdeles fin arom.

Jordgubbsplantan hör till familjen rosväxter och frukten är botaniskt sett inte ett bär utan en skenfrukt där de små "kärnorna" på jordgubben är små nötter. Det vi äter och kallar jordgubbe är blombotten som under fruktmognaden sväller upp och blir saftig.

Jordgubbar

Mer artiklar och fakta: