Så här odlar vi våra grönsaker

Kålväxter

Från sådd till planta

I slutet av mars sår vi de första fröerna, i brätten som innehåller celler för omkring 150 plantor, 1 frö i varje cell. De ställs ut i växthuset. Här är det viktigt att temperaturen går upp till 20-25 grader de första dygnen och att det nysådda hålls fuktigt så att så många frö som möjligt gror samtidigt. Efter några dagar sänks temperaturen. Det är viktigt med jämn näring- och vatten tillförsel samt rätt temperatur för att få kraftiga och välväxta plantor som efter 4-5 veckor planteras ut på fält.

Brätten med små vitkålsplantor.

Plantering och skötsel därefter

Vi planterar med en Super Prefer planteringsmaskin ca 3 plantor per löpmeter och har ett radavstånd på 65 cm. Det ultimata planteringsvädret är mulet och 5 mm regn precis efter planteringen.

För att klara av ogräset ute i fält kör vi med en radfräs efter traktorn åtminstone en gång var fjortonde dag . För de tidiga kulturerna brukar detta räcka men för den senare kålen får vi handhacka. När kålbladen blir så stora att de täcker raden, blir det för mörkt för ogräsfrön så de kan inte gro.

Växtskydd

Många insekter tycker att spröda små kålplantor är goda. Och vi är därför noga med att kolla upp hur många och vilka insekter som finns i fältet för att kunna avgöra vilket växtskyddsmedel som behöver användas. Lyckas vi bra med den första insatsen och det är ett år med lågt insektstryck kan det räcka med denna tidiga behandling. Alla kemiska medel som används är godkända av Kemikalieinspektionen för just kålväxter. Vi är också noga med att hålla de tillåtna karenstiderna intill skörd. Som IP-odlare förbinder vi oss dessutom att vänta minst 7 dagar innan skörd även om Kemikalieinspektionen tillåter kortare karens.

Vitkålsplanta i fält

Skötsel fram till skörd

Kålplantorna vill ha jämn tillgång på vatten och näring, varför bevattning är nödvändig. För att inte gynna ogräset och få läckage sprider vi gödsel enbart i raden och 3 - 4 gånger under de 65-70 dagar det tar innan den tidigaste kålen är färdig för skörd.

Sedan i slutet av juli är det dags för skörd av de tidigaste sorterna.

För att kunna skörda från slutet av juli till mitten av oktober måste vi så 12 -13 gånger när det gäller blomkål och broccoli. Av vitkål finns det många fler bra sorter så bland dem kan vi variera med tidiga och sena sorter. Vi planterar även vitkål som skördas i oktober och sedan lagras i kyl ända fram till mars - april.

Bevattning av fältet med vitkål.

Purjolök

Från sådd till planta

I slutet av februari börjar vi arbetet med att så purjolöken. Plantorna får stå inomhus i ett rum som är uppvärmt till 25 grader under de första 3-4 dagarna. Sedan flyttas plantorna ut till ett växthus. Är det många minusgrader just då får vi hyra in oss i ett växthus för blomsterodling som ändå är uppvärmt. Ca 2 veckor efter första sådden sår vi ytterligare en gång. Förhoppningsvis är vädret lite varmare då så det är lönsamt att värma upp vårt växthus. I växthuset får plantorna stå till månadsskiftet april-maj, då vi klipper och flyttar ut dem för att avhärdas.

Växthuset

Plantering

De planteras ut på friland i början av maj.

Så här ser planteringsmaskinen ut inuti. Vi är tre som planterar på samma gång och en som kör traktorn. Man kör ganska sakta, ca 150m/tim, eftersom plantavståndet i raden är 9 cm.

Planteringsmaskinens hjul.

Skötsel fram till skörd

Om det är varmt efter planteringen vill purjolöken ha små mängder med vatten många gånger för att rota sig bra. Vi vattnar därför ofta. Vi ger också den gödsel som behövs samt kupar runt om purjolöksraden. Detta är viktigt för att purjolökarna ska bli så vita som möjligt. I slutet av augusti brukar det vara dags för skörd.

Purjolöksplantor i fält.